Dry Needling
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Wat is dry needling

Dry   Needling   is   een   snelle      en   effectieve   methode   om   spierontspanning   te   realiseren   en      klachten   te verminderen. Bij   Dry   Needling   worden   actieve   (   maar   ook   latente)   triggerpoints   met   een   dunne   acupunctuurnaald aangeprikt,    waardoor    een    reflex    ontstaat,    een    korte    aanspanning,    gevolgd    door    een    directe    en langdurige ontspanning van deze spier. We   noemen   dit   Dry   Needling   in   tegenstelling   tot   Wet   Needling   (   het   injecteren   van   een   medicament met behulp van een naald) . Dit laatste is niet het terrein van de fysiotherapeut, maar van de arts. Deels   is   het   effect   van   Dry   Needling   te   verklaren   vanuit   de   spier   zelf,   maar   ook   via   dat   deel   van   het zenuwstelsel   dat   bij   het   voortdurend   aanspannen   van   zo'n   vervelende   spier   betrokken   is.   In   ieder   geval is het gehele mechanisme van de zogenaamde spinale reflex bij de behandeling betrokken.   
Dry needling is effectief Dry Needling doorbloed Dry needling stimuleert Dry needling ontspant

Dry Needling

Dry needling helpt effectief bij pijnlijke spieren.  
Dry Needling
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Wat is dry needling

Dry     Needling     is     een     snelle          en     effectieve     methode     om spierontspanning te realiseren en  klachten te verminderen. Bij   Dry   Needling   worden   actieve   (   maar   ook   latente)   triggerpoints met   een   dunne   acupunctuurnaald   aangeprikt,   waardoor   een   reflex ontstaat,    een    korte    aanspanning,    gevolgd    door    een    directe    en langdurige ontspanning van deze spier. We   noemen   dit   Dry   Needling   in   tegenstelling   tot   Wet   Needling   (   het injecteren   van   een   medicament   met   behulp   van   een   naald)   .   Dit laatste is niet het terrein van de fysiotherapeut, maar van de arts. Deels   is   het   effect   van   Dry   Needling   te   verklaren   vanuit   de   spier zelf,    maar    ook    via    dat    deel    van    het    zenuwstelsel    dat    bij    het voortdurend   aanspannen   van   zo'n   vervelende   spier   betrokken   is.   In ieder   geval   is   het   gehele   mechanisme   van   de   zogenaamde   spinale reflex bij de behandeling betrokken.   
Dry needling is effectief Dry Needling doorbloed Dry needling stimuleert Dry needling ontspant

Dry Needling

Dry needling helpt effectief bij pijnlijke spieren.  
Dry Needling
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Wat is dry

needling

Dry   Needling   is   een   snelle      en   effectieve   methode   om   spierontspanning   te   realiseren   en     klachten te verminderen. Bij    Dry    Needling    worden    actieve    (    maar    ook    latente)    triggerpoints    met    een    dunne acupunctuurnaald    aangeprikt,    waardoor    een    reflex    ontstaat,    een    korte    aanspanning, gevolgd door een directe en langdurige ontspanning van deze spier. We   noemen   dit   Dry   Needling   in   tegenstelling   tot   Wet   Needling   (   het   injecteren   van   een medicament    met    behulp    van    een    naald)    .    Dit    laatste    is    niet    het    terrein    van    de fysiotherapeut, maar van de arts. Deels   is   het   effect   van   Dry   Needling   te   verklaren   vanuit   de   spier   zelf,   maar   ook   via   dat deel   van   het   zenuwstelsel   dat   bij   het   voortdurend   aanspannen   van   zo'n   vervelende   spier betrokken   is.   In   ieder   geval   is   het   gehele   mechanisme   van   de   zogenaamde   spinale   reflex bij de behandeling betrokken.   
Dry needling is effectief Dry Needling doorbloed Dry needling stimuleert Dry needling ontspant

Dry Needling

Dry needling helpt effectief bij pijnlijke spieren.