Dry Needling
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Wat is een triggerpoint

Dry needling is effectief Dry Needling doorbloed Dry needling stimuleert Dry needling ontspant

 Myofasciaal triggerpoint:

Een   (myofasciaal)   triggerpoint   is   een   kleine   verkramping   in   een   spier   die   niet   alleen   pijn   in   de   spier veroorzaakt   maar   ook   pijn   in   de   zenuwbanen   en   aangrenzende   lichaamsdelen   zoals   een   nek,   schouder, arm   of   been.   Het   is   een   drukpijnlijke   plek   in   een   spier,   die   naast   de   plaatselijke   drukpijn,   ook   vaak uitstralende   pijn   of   pijn   op   afstand   veroorzaakt.   Vaak   zijn   triggerpoints   de   hoofdoorzaak   van   uw   spierpijn klachten.Een   triggerpoint   kan   bewegingsbeperking,   stijfheid,   krachtsverlies   en   pijnklachten   veroorzaken.        De   spier   waarin   het   triggerpoint   ligt   kan   door   de   pijn   vooral   verzwakt   zijn,   en   bij   rek   hierin   treedt   daarbij dan ook een wat pijnlijke beperking op.  

Ontstaan:

Triggerpoints    kunnen    ontstaan    door    talrijke    oorzaken    zoals    stress,    overbelasting,    verwondingen, verkeerde    houding(    opgetrokken    schouders    tijdens    het    computeren),    alcohol    of    andere    chemische belastingen   van   het   lichaam.         De   door   triggerpoints   vaak   verkorte   en   verdikte   spieren,   drukken   op   de zenuwen    die    er    vlak    langs    lopen,    maar    de    zenuwen    die    door    een    spier    heenlopen    zijn    nog    veel kwetsbaarder.   De   elektrische   signalen   die   door   deze   zenuwen   heenlopen   kunnen   door   de   druk   hierop behoorlijk   verstoord   raken.   Dit   kan   leiden   tot   abnormale   symptomen   zoals   een   doof   en   branderig   gevoel, jeuk, overge voeligheid in het gebied die door de zenuw wordt verzorgd  

Kenmerken:

Spieren   die   langere   tijd   (te)   gespannen   zijn   vertonen   meestal   voelbare   pijnlijke   strakke   bandjes.   In   deze strakke   bandjes   kunnen   zich   punten   vormen,   die   bij   druk   of   erin   knijpen   duidelijk   overgevoelig   zijn.   Vaak is door die druk de pijn ook waarneembaar in een bij deze spier kenmerkend uitstralingsgebied.    

type triggerpoint:

De   punten   in   de   spier   met   spontane   pijn   of   pijn   door   beweging   noemen   we   actieve   triggerpoints,   de gebieden van de uitstraling noemen we 'referred pain'.   Triggerpoints   zijn   altijd   aanwezig   in   spieren   bij   ieder   van   ons,   ze   heten   dan   ook   latente   triggerpoints (LTP's),   maar   is   er   iets   mis   met   de   spier   in   de   zin   van   bijvoorbeeld   overbelasting   of   rek   dan   kunnen   deze triggerpoints    actief    (ATP's)    worden    en    geven    dan    vaak    lokaal,    maar    ook    in    het    uitstralingsgebied pijnklachten.  ‘Triggerpoints kunnen liggen in :  - spieren  - huid  - bindweefsel  - ligamenten (gewrichtsbanden)  - periost (botvlies)    

Dry Needling

Dry needling helpt effectief bij pijnlijke spieren.  
Dry Needling
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Wat is een triggerpoint

Dry needling is effectief Dry Needling doorbloed Dry needling stimuleert Dry needling ontspant

 Myofasciaal triggerpoint:

Een   (myofasciaal)   triggerpoint   is   een   kleine   verkramping   in   een   spier die    niet    alleen    pijn    in    de    spier    veroorzaakt    maar    ook    pijn    in    de zenuwbanen   en   aangrenzende   lichaamsdelen   zoals   een   nek,   schouder, arm   of   been.   Het   is   een   drukpijnlijke   plek   in   een   spier,   die   naast   de plaatselijke    drukpijn,    ook    vaak    uitstralende    pijn    of    pijn    op    afstand veroorzaakt.   Vaak   zijn   triggerpoints   de   hoofdoorzaak   van   uw   spierpijn klachten.Een       triggerpoint       kan       bewegingsbeperking,       stijfheid, krachtsverlies    en    pijnklachten    veroorzaken.            De    spier    waarin    het triggerpoint   ligt   kan   door   de   pijn   vooral   verzwakt   zijn,   en   bij   rek   hierin treedt     daarbij     dan     ook     een     wat pijnlijke beperking op.  

Ontstaan:

Triggerpoints   kunnen   ontstaan   door talrijke      oorzaken      zoals      stress, overbelasting,              verwondingen, verkeerde      houding(      opgetrokken schouders   tijdens   het   computeren), alcohol       of       andere       chemische belastingen   van   het   lichaam.         De door   triggerpoints   vaak   verkorte   en verdikte     spieren,     drukken     op     de zenuwen    die    er    vlak    langs    lopen, maar   de   zenuwen   die   door   een   spier heenlopen         zijn         nog         veel kwetsbaarder.     De     elektrische     signalen     die     door     deze     zenuwen heenlopen   kunnen   door   de   druk   hierop   behoorlijk   verstoord   raken.   Dit kan    leiden    tot    abnormale    symptomen    zoals    een    doof    en    branderig gevoel,   jeuk,   overge voeligheid   in   het   gebied   die   door   de   zenuw   wordt verzorgd  

Kenmerken:

Spieren   die   langere   tijd   (te)   gespannen   zijn   vertonen   meestal   voelbare pijnlijke   strakke   bandjes.   In   deze   strakke   bandjes   kunnen   zich   punten vormen,   die   bij   druk   of   erin   knijpen   duidelijk   overgevoelig   zijn.   Vaak   is door    die    druk    de    pijn    ook    waarneembaar    in    een    bij    deze    spier kenmerkend uitstralingsgebied.    

type triggerpoint:

De     punten     in     de     spier     met spontane     pijn     of     pijn     door beweging    noemen    we    actieve triggerpoints,   de   gebieden   van de      uitstraling      noemen      we 'referred pain'.   Triggerpoints          zijn          altijd aanwezig    in    spieren    bij    ieder van    ons,    ze    heten    dan    ook latente      triggerpoints      (LTP's), maar   is   er   iets   mis   met   de   spier   in de    zin    van    bijvoorbeeld    overbelasting    of    rek    dan    kunnen    deze triggerpoints   actief   (ATP's)   worden   en   geven   dan   vaak   lokaal,   maar   ook in het uitstralingsgebied pijnklachten.  ‘Triggerpoints kunnen liggen in :  - spieren  - huid  - bindweefsel  - ligamenten (gewrichtsbanden)  - periost (botvlies)    

Dry Needling

Dry needling helpt effectief bij pijnlijke spieren.  
Dry Needling
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Wat is een triggerpoint

 Myofasciaal triggerpoint:

Een   (myofasciaal)   triggerpoint   is   een   kleine   verkramping   in   een   spier   die   niet   alleen   pijn   in de   spier   veroorzaakt   maar   ook   pijn   in   de   zenuwbanen   en   aangrenzende   lichaamsdelen zoals   een   nek,   schouder,   arm   of   been.   Het   is   een   drukpijnlijke   plek   in   een   spier,   die   naast de   plaatselijke   drukpijn,   ook   vaak   uitstralende   pijn   of   pijn   op   afstand   veroorzaakt.   Vaak   zijn triggerpoints     de     hoofdoorzaak     van     uw     spierpijn     klachten.Een     triggerpoint     kan bewegingsbeperking,    stijfheid,    krachtsverlies    en    pijnklachten    veroorzaken.            De    spier waarin   het   triggerpoint   ligt   kan   door   de   pijn   vooral   verzwakt   zijn,   en   bij   rek   hierin   treedt daarbij dan ook een wat pijnlijke beperking op.  

Ontstaan:

Triggerpoints    kunnen    ontstaan    door    talrijke    oorzaken    zoals    stress,    overbelasting, verwondingen,    verkeerde    houding(    opgetrokken    schouders    tijdens    het    computeren), alcohol   of   andere   chemische   belastingen   van   het   lichaam.         De   door   triggerpoints   vaak verkorte   en   verdikte   spieren,   drukken   op   de   zenuwen   die   er   vlak   langs   lopen,   maar   de zenuwen    die    door    een    spier    heenlopen    zijn    nog    veel    kwetsbaarder.    De    elektrische signalen    die    door    deze    zenuwen    heenlopen    kunnen    door    de    druk    hierop    behoorlijk verstoord   raken.   Dit   kan   leiden   tot   abnormale   symptomen   zoals   een   doof   en   branderig gevoel, jeuk, overge voeligheid in het gebied die door de zenuw wordt verzorgd  

Kenmerken:

Spieren    die    langere    tijd    (te)    gespannen    zijn    vertonen meestal     voelbare     pijnlijke     strakke     bandjes.     In     deze strakke   bandjes   kunnen   zich   punten   vormen,   die   bij   druk of   erin   knijpen   duidelijk   overgevoelig   zijn.   Vaak   is   door   die druk    de    pijn    ook    waarneembaar    in    een    bij    deze    spier kenmerkend uitstralingsgebied.    

type triggerpoint:

De    punten    in    de    spier    met    spontane    pijn    of    pijn    door beweging   noemen   we   actieve   triggerpoints,   de   gebieden van de uitstraling noemen we 'referred pain'.   Triggerpoints   zijn   altijd   aanwezig   in   spieren   bij   ieder   van ons,   ze   heten   dan   ook   latente   triggerpoints   (LTP's),   maar   is   er   iets   mis   met   de   spier   in   de zin   van   bijvoorbeeld   overbelasting   of   rek   dan   kunnen   deze   triggerpoints   actief   (ATP's) worden en geven dan vaak lokaal, maar ook in het uitstralingsgebied pijnklachten.  ‘Triggerpoints kunnen liggen in :  - spieren  - huid  - bindweefsel  - ligamenten (gewrichtsbanden)  - periost (botvlies)    

Dry Needling

Dry needling helpt effectief bij pijnlijke spieren.